Facebook

Sklon - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sklon.

Význam: Sklon je změna, ve které se slovo, fráze nebo věta mění podle kontextu.

sklonění

Sklonění je způsob změny slovesného tvaru, který upravuje jeho tvar kvůli slovnímu rodu, číslovce, pádům nebo čase.

naklonění

Naklonění je sympatický postoj člověka k něčemu, k čemu má pozitivní přístup.

nachýlení

Nachýlení je proces, při kterém jsou některé části těla nebo objektů natočeny nebo přemístěny do jiné polohy.

dispozice

Dispozice je schopnost člověka odpovídat na situace rychle a správně. Jde o schopnost reagovat v případě potřeby rychle a efektivně.

náklonnost

Náklonnost je příjemný, upřímný a upřímný cit, který lidé mohou cítit jeden k druhému.

tendence

Tendence je sklon k určitému chování nebo vývoji; je to předpokládaný směr nebo směr konání.

Podobná synonyma

vývojová tendence

Vývojová tendence je směr, v němž se vyvíjí nějaký proces nebo systém.

náklonnost (citová)

Náklonnost je city projevující lásku, úctu nebo obdiv.

náklonnost (k chorobě)

Náklonnost k chorobě je emoční vazba mezi pacientem a chorobou, která se projevuje empatickým porozuměním a léčebnou péčí.