Facebook

šílenství - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu šílenství.

Význam: Nezdravý stav mysli, kdy se člověk začne chovat nepředvídatelně a vystavuje sebe a okolí riziku.

záchvat zuřivosti

Záchvat zuřivosti je náhlý, nekontrolovatelný výbuch hněvu.

šílenost

Nezdravý stav mysli; bláznivé, zoufalé a zmatené chování; pokračování nezdravých myšlenek a činů.

choromyslnost

Choromyslnost je stav, při kterém je člověk částečně nebo úplně závislý na druhých pro základní životní potřeby.

pomatenost

Pomatenost je stav velmi silného šílenství, který se projevuje silnými změnami v chování a narušením rozumu.

nepříčetnost

Nepříčetnost je stav mysli, kdy člověk ztratí schopnost uvažovat racionálně a správně se rozhodovat.

nesmysl

Nesmysl je myšlenka nebo čin, který je bezdůvodný, nelogický nebo nepravděpodobný.

pitomost

Pitomost je hloupé a nevhodné chování nebo myšlení, které je zpravidla následkem nedostatku znalostí nebo rozumu.

blbost

Blbost je nerozumné jednání, chování nebo myšlení, které je přijímáno jako nesmyslné nebo neúčelné.

Podobná synonyma

mít (nervový) záchvat

Mít (nervový) záchvat znamená zažít krátkodobou, intenzivní a silnou reakci, např. vyčerpání, úzkost či zlost.

záchvat (křečový)

Záchvat je náhlá, krátkodobá a intenzivní forma nějakého stavu či jevu. Nejčastěji se užívá pro označení křečí.

postihnout (záchvat)

Postihnout znamená zasáhnout něčím silným, často nečekaným, nebo trvajícím několik sekund.

záchvat

Záchvat je náhlý, silný projev nějakého stavu nebo pocitu, který trvá jen krátkou dobu.

čirý (nesmysl)

Čirý je něco, co není mícháno, zaměňováno nebo zkresleno; je to jasné, čisté a jednoznačné.

srdeční záchvat

Srdeční záchvat je forma akutního infarktu, při kterém dojde k náhlému a částečnému ucpání cévy srdce.