Facebook

Rozpustit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozpustit se.

Význam: Rozpustit se znamená zmizet, rozptýlit se, zaniknout.

rozbřednout

Rozbřednout znamená změkčit, zředit nebo rozmíchat tuhý materiál nebo potravinu v tekutině.

rozměknout

Udělat měkký/mělký, uvolnit/změknout; zmírnit tvrdost, zjemnit, změkčit.

rozplynout se

Rozplynout se: zbavit se svého stálého tvaru, stát se nehmotným, rozptýlit se do prázdna.

rozmazat se (obrys)

Rozmazat se znamená ztratit jasné kontury, stát se rozostřeným nebo nejasným.

Podobná synonyma

obrys

Obrys je obecný pojem pro nejzákladnější tvar nebo profil něčeho.

rozměknout (sníh)

Sníh rozměknout znamená, že se z něj stane měkká, snadno roztavitelná hmota.

obrys (hlavy)

Obrys je výraz pro obecnou formu něčeho, obzvláště pro nejasný nebo neostrý obraz nebo vnímání. Obvykle se používá k popisu hlavy nebo obličeje.

rozbřednout se

Rozbřednout se znamená, že se něco začne rozpouštět, ztrácet tvar nebo stávat se měkkým.

rozplynout se (mlha)

Rozplynout se znamená rozptýlit se do malých částic, takže například mlha se ztratí z dohledu.

rozmazat

Rozmazat znamená rozptýlit či pokazit, v obrazovém smyslu nečitelné či rozmazané.

rozplynout se (sůl)

Rozplynout se: rozpustit se v kapalném prostředí, obvykle vodě, když je sůl nadávkována.