Facebook

Rozpalovat se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozpalovat se.

Význam: Rozpalovat se znamená zahřívat se, získávat energii z okolí nebo ze sebe samého. Může to být tělesné, psychické, emocionální nebo intelektuální. Může se to týkat konkrétního člověka nebo skupiny lidí,

rozvášňovat se

Vyjadřuje se to jako nadměrná vzrušenost nebo aktivita, která vychází z entuziasmu, živosti nebo nadšení.

uklidňovat se

Vyjadřuje se jako uvolnění napětí, stresu nebo nervozity a udržování klidu a pohody. Může to zahrnovat techniky jako meditaci, dýchání nebo vyprávění sami sobě. Uklidňování může pomoci poskytnout odpo

Podobná synonyma

uklidňovat

Uklidňovat znamená dodávat někomu klid, mír a pohodu, tím pádem ho uklidnit.

rozvášňovat

Vyvolávat silné emoce; rozčilovat, vyvolávat zlost.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.