Facebook

Rozložený - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozložený.

Význam: Rozložený je rozdělený na části nebo rozprostřený do více částí.

demontovaný

Demontovaný označuje, že předmět je rozložený na menší části, které byly odpojeny od sebe.

rozebraný (na díly)

Rozebíraný = zařízení či věc byla fyzicky rozdělena na části nebo díly.

rozvrácený

Rozvrácený znamená rozbitý, zničený, zpustošený, zdemolovaný, chaotický, neuspořádaný.

zhroucený (duševně)

Zhroucený (duševně) znamená ohromený, zdrcený, zničený psychologicky, znechucený a bezmocný.

zaniklý

Zaniklý = už neexistující, přestal být platný, zmizel, zastaralý, ztracený, zapomenutý.

Podobná synonyma

duševně chorý

Duševní choroba je onemocnění, které se projevuje poruchami myšlení, pocitů nebo chování. Může snížit schopnost člověka řídit jeho život.

duševně churavět

Duševní churavost je stav, kdy se člověk cítí psychicky nemocný nebo ztrácí svůj duševní zdraví.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

zhroucený

Zhroucený znamená beznadějný, zlomený, rozrušený, zničený nebo bezmocný.

duševně zaostalý

Duševně zaostalý je člověk, který má intelektuální postižení obvykle způsobené vrozenou poruchou nebo trauma.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.