Facebook

Rozkládat se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozkládat se.

Význam: Rozkládat se znamená rozdělit něco na menší části nebo činnosti.

upadat

Upadat se vztahuje k postupnému zhoršování se, ztrátě výkonu, klesání úrovně nebo schopnosti člověka či věci.

poklesat

Poklesat znamená snížit se, klesnout, zaostat, zhoršit se nebo oslabit.

znemravňovat

Znemravňovat znamená přísně omezovat něco nebo někoho, aby se vyhnulo konfliktům nebo pohromám.

kazit

Kazit znamená narušovat funkčnost nebo kvalitu něčeho, znehodnocovat nebo poškozovat.

prostírat se (město)

Prostírat se město znamená urbanizovat oblast, aby byla připravena na výstavbu budov a infrastruktury.

ležet

Ležet znamená být v poloze, ve které tělo je v horizontální poloze a zároveň není ve vztahu k pohybu.

nacházet se

Nacházet se znamená být v nějakém místě nebo situaci, být umístěn nebo nalézt se.

kazit se (maso)

Kazit se znamená, že maso se nejčastěji začíná znehodnocovat, protože se stává méně čerstvým a začíná se rozkládat.

hnít

Hnít je proces, který se vyznačuje časem, při kterém se látka rozpadá a nakonec ztrácí svou původní podobu.

rozpadávat se

Rozpadávat se znamená ničit nebo se rozkládat do méně složitých složek.

Podobná synonyma

dělit (maso)

Dělení masa je proces rozdělení masa na menší části, aby se mohlo podělit nebo připravit.

město

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby nebo jednat nesprávně, čímž se naruší očekávaný výsledek.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

ležet spolu

Ležet spolu znamená vedle sebe ležet a být v blízkosti jeden druhého, bez ohledu na pohlaví nebo vztah.

snadno stravitelný (maso)

Snadno stravitelné maso je maso s nízkou koncentrací tuku a vlákniny pro snadnou trávení.

kazit (syna)

Kazit znamená dělat něco, co může poškodit nebo ublížit někomu, jako je například syna.

upadat (na zem)

Upadat znamená neovladatelně spadnout na zem.

nacházet <co>

Nacházet: hledat a objevovat; dosáhnout nebo získat pomocí hledání.

kazit <co>

Kazit: znehodnocovat, poškozovat, ničit, degradovat.

ležet ladem

Ležet ladem znamená být nečinným či neužitečným, nevyužívat svůj potenciál.

nacházet

Nacházet znamená objevovat, hledat a nalézat.

ostřelovat (město)

Ostřelovat město znamená útočit na něj z děl nebo střelnic, obvykle za účelem zničit jeho budovy a infrastrukturu.

opékat (maso)

Opékat je druh vaření, kdy se maso nebo jiné potraviny opečou na rozžhaveném tuku nebo oleji.

prostírat se

Prostírat se znamená přizpůsobit své chování a projevy okolnímu prostředí a lidem, s nimiž se setkáváme.

upadat (úroveň)

Upadat je poklesnout, snížit se na nižší úroveň.

kazit (mládež)

Kazit mládež znamená škodit jí, zhoršovat jí vzdělání, chování nebo zdraví.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

prostírat

Prostírat znamená odklízet a uklízet, obvykle pomocí hadříku a čistících prostředků.

vyudit (maso)

Vyudit znamená oddělit maso od kostí a jiných tuhých částí.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

ležet <co na kom>

Ležet: být umístěn na něčím jiném, jako je postel, podlaha, země apod.

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.