Facebook

Rozhněvaný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozhněvaný.

Význam: Rozhněvaný = hněv, zuřivost; vztek, vášeň, bouřlivost; nezvládnutý vztek, velká rozčilenost.

rozzlobený

Rozzlobený popisuje stav, kdy se někdo cítí silně frustrován, nespokojený a rozčílený.

vzteklý

Vzteklý: velmi rozhněvaný, vztekající se, rozčilený, běsnící, zuřící, hněvivý.

naštvaný

Nespokojený, rozhněvaný, zlobivý; vzteklý, unavený, frustrovaný.

nasraný

Nasraný = naštvaný, zlobivý, rozčílený; vyjádření nespokojenosti s okolím, situací nebo člověkem.

znepřátelený

Nepřátelsky naladěný, nepřátelsky postojící, nepřátelsky smýšlející, nepřátelský.

znesvářený

Znesvářený je stav, kdy se dvě strany neshodnou a jsou ve vzájemném nepřátelství.

rozcuchaný

Rozcuchaný: Neupravený, neslučitelný, neuspořádaný, nesoustředěný, příliš volný.

zježený

Zježený může být vyjádřen jako stav plný nervozity, úzkosti a rozrušení.

rozdurděný

Rozdurděný: vnitřně rozpolcený, protichůdné pocity, rozpačitý, nespokojený.

Podobná synonyma

rozzlobený (trochu)

Rozzlobený = naštvaný, rozčilený, zuřivý, ve vzteku.

být naštvaný

Být naštvaný znamená být velmi rozčílený, rozčilený nebo znechucený, často vyvolaný nespravedlností nebo frustrací.