Facebook

Rovným dílem - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rovným dílem.

Význam: Dělení stejnou částí; rozdělení mezi účastníky stejně velkou část.

stejně

Stejně jako: rovný, shodný, srovnatelný, odpovídající, ekvivalentní.

stejnou měrou

Stejnou měrou znamená všem rovným dílem, ve stejném množství nebo na stejné úrovni.

Podobná synonyma

mít stejnou hodnotu

Mít stejnou hodnotu znamená mít stejnou hodnotu, cenu nebo význam.

největší měrou

Největší měrou znamená co nejvíce, co je možné; znamená to dát něco do nejvyšší možné míry.

větší měrou

Větší měrou znamená významnější mírou, než je obvyklé, často intenzivněji než obvykle.

stejně i

Stejně i znamená stejně tak, podobně nebo ve stejné míře. Je to synonymum pro pojmy jako též, rovněž nebo také.

tou měrou

Tou měrou: množství, stupeň, úroveň, intenzita; všeho, co se děje, se omezuje na určitou míru.

navlas (stejně)

Navlas znamená stejné, shodné, podobné nebo identické.