Facebook

Roh - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu roh.

Význam: Roh je v rovině dvou rovin či v prostoru tří rovin bod, kde se spojují dvě nebo více stran nebo hran. Může být také pojem pro rozdíl mezi dvěma nebo více věcmi.

koutek

Koutek je část prostoru, která je oddělena od ostatního prostoru a je zpravidla malá. Může sloužit k odpočinku, relaxaci nebo jako sklad pro věci.

zákoutí

Zákoutí jsou místa, která se nachází mimo hlavní oblasti či cesty, obvykle skrytá a tichá místa s kouzelnou atmosférou.

zátiší

Zátiší je obraz, který zobrazuje kombinaci předmětů, jako jsou knihy, květiny, nádobí, šperky nebo jiné osobní předměty, které jsou umístěny na stole, poličce nebo jiném podobném místě.

ústraní

Ústraní je odlehlá oblast, místo, kam se lidé odstěhují, aby zde žili v izolaci od ostatních. Často má takové místo klidnou atmosféru, která poskytuje odpočinek a relaxaci.

kout

Kout je úzký prostor mezi dvěma plochami, stěnami, objekty nebo hranicemi.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

Podobná synonyma

kout pikle

Kout pikle je kombinace marinovaných nebo kvašených zeleninových a ovocných plodů, které jsou typické pro českou a slovenskou kuchyni.

okraj

Okraj je hranice, která určuje meze něčeho, co je uvnitř nebo vně jiného. Může to být hranice pro území, oblasti, pole nebo části.

ostrý

Ostrý je tvrdý, nezřetelný nebo intenzivní; může se týkat hlasu, chuti nebo vůně. Může se také týkat předmětu, který má ostré hrany nebo úhly.

jemně ostrý (chuť)

Sladký s ostrostí, která je zároveň jemná; to je jemně ostrá chuť.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

v ústraní

V ústraní znamená v tichu a klidu, odtržení od okolního světa či lidí.

protiklad (ostrý)

Protikladem slova "ostrý" je "měkký".

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

kout^5

Kout je místo, kde se dvě stěny, střecha nebo jiná konstrukce kříží a tvoří roh.