Facebook

Recitovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu recitovat.

Význam: Říkat nahlas text nebo básně, s intonací a případně s gestikulací.

přednášet (básně)

Číst nebo sdělovat informace lidem veřejně; často s vysvětlením nebo diskuzí.

deklamovat

Deklamovat je mluvené čtení, které vkládá emoce do slov a vyjadřuje je vyšší intenzitou.

Podobná synonyma

básně

Básně jsou umělecké dílo, které vyjadřuje autorovo pocity, myšlenky a názory ve stručné, ale krásné formě.

přednášet (na konferenci)

Přednášet: představovat informace nebo myšlenky veřejnosti pomocí mluveného projevu.

přednášet

Přednášet znamená vysvětlovat nebo hovořit o něčem před publikem.

básně (jen v mn.č.)

Básně jsou kreativním způsobem vyjádření myšlenek a pocitů pomocí slov, které mají vytvářet imaginativní a emocionální obrazy.

skládat básně

Skládat básně znamená tvořit verše a slova, která jsou upravena do rýmu a rytmu, aby se vytvořila harmonie a vyjádřil něčí emoce.

psát básně

Psát básně = tvořit poezii, uchopit emoce a představy do veršů, prožít vnitřní krásu, vyjádřit své myšlenky a pocity.