Facebook

Protiklad - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu protiklad.

Význam: Protiklad je opak, přesný opak čeho, co je obsaženo v jiném slově, větě nebo myšlence.

protějšek

Protějšek je opačná strana nebo část něčeho; může se také odkazovat na osobu, která vytvořila protiklad k něčemu.

opak

Protiklad, protipól, přesný opak.

kontrast

Kontrast je rozdíl mezi dvěmi nebo více prvky, který je zřejmý, když jsou postaveny vedle sebe.

rozpor

Rozpor je protikladnost dvou názorů, myšlenek, názorů nebo aktů.

antagonismus

Antagonismus je odpor, nevraživost, nepřátelství nebo boj mezi dvěma nebo více stranami.

kontradikce

Kontradikce je stav, kdy se dva nebo více tvrzení vzájemně vylučují.

antiteze

Antiteze je figurem slova, která se používá k protiřečení dvou protichůdných myšlenek.

Podobná synonyma

antagonismus (třídní)

Třídní antagonismus je sociální konflikt mezi dvěma skupinami, které se od sebe liší mocensky, ekonomicky nebo sociálně.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.