Facebook

Přitížit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přitížit.

Význam: Zatížit, obtížit, usnadnit, zvýšit obtížnost.

uškodit

Uškodit znamená poškodit, způsobit škodu či zranění.

zhoršit

Zhoršit znamená způsobit, že se něco stane horším, klesá kvalita nebo se stav zhoršuje.

Podobná synonyma

zhoršit se (nemoc)

Zhoršit se znamená stav, kdy se nemoc zesílí a stává se horší.

zhoršit se

Zhoršit se znamená poklesnout ve svém stavu, činnosti nebo schopnostech.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

uškodit si

Uškodit si znamená ublížit si, udělat si škodu nebo se zranit.

zhoršit (vztahy)

Zhoršit znamená způsobit, že vztahy přestanou fungovat tak dobře jako dříve.

zhoršit se (počasí)

Zhoršit se znamená, že počasí se stane horším, obvykle se zhorší vlhkost, teplota nebo oblačnost.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.