Facebook

Přemrštěný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přemrštěný.

Význam: Přemrštěný se označuje nadměrný, zbytečně přehnaný nebo příliš výrazný.

přehnaný

Přehnaný znamená přespřílišný, příliš vysoký, nadměrný nebo extrémní.

přepjatý

Přepjatý znamená nadměrný, přehnaný, přehnaně vyjadřovaný nebo velmi intenzivní.

extrémní

Extrémní je to, co je velmi výrazné, intenzivní nebo příliš velké.

výstřední

Výstřední - překvapivé, neobvyklé a nezvyklé; zpravidla přitahující pozornost.

nehorázný

Nehorázný je to, co je hrubé, neuctivé a neslušné.

nadsazený

Nadsazený - přehnaný, zveličený; příliš dramatický, vysoce zdůrazněný.

zveličený

Zveličený: vyjadřuje nadměrnou nebo zvýšenou hodnotu věci, člověka nebo skutečnosti.

Podobná synonyma

být výstřední

Být výstřední znamená zdůraznit svou osobnost a odlišit se od ostatních pomocí neobvyklého chování nebo vzhledu.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.