Facebook

Pravděpodobně - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pravděpodobně.

Význam: Pravděpodobně znamená, že něco je velmi pravděpodobné, že se stane, ale není zaručeno.

určitě

Určitě znamená s jistotou, bez pochybností, neochvějně.

jistě

Jistě znamená pevně a bezpečně, s určitostí a naprostou jistotou, bez pochybností.

zaručeně

Zaručeně znamená jistě, nezpochybnitelně, spolehlivě;Garance, že se výsledek splní.

patrně

Patrně znamená "zřejmě" nebo "pravděpodobně" a označuje, že to s jistotou nevíme, ale vše nasvědčuje tomu, že je to pravděpodobné.

asi

Asi je slovo, které znamená „pravděpodobně“ nebo „zřejmě“, používá se k označení nejistoty nebo odhadu.

snad

Snad je slovo znamenající naději, že se něco podaří. Používá se často v kontextu naznačujícím nejistotu nebo přání.

možná

Možná je nedefinovaný výraz, který označuje pravděpodobnost, že se něco stane nebo že něco existuje.

nejspíše

Nejspíše znamená "nejpravděpodobněji" nebo "nejpravděpodobnější", tj. to, co je nejblíže pravdě nebo správnosti.

Podobná synonyma

do jisté míry

Do jisté míry znamená, že něco je omezeno nebo se nedělá úplně, ale dostatečně na splnění požadavku.

zvuk určité výšky

Zvuk určité výšky je ton s konkrétní frekvencí, který může být slyšen v určitém rozsahu.