Facebook

Postavit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu postavit.

Význam: Postavit: vybudovat nebo vytvořit stavbu, konstrukci nebo systém.

roztáhnout (deštník)

Roztáhnout: otevřít, rozvinout, natáhnout, odhalit.

rozevřít

Rozevřít znamená otevřít široce, roztáhnout nebo vyvinout.

rozprostřít

Rozprostřít: rozložit, rozmístit, rozvést, distribuovat.

složit

Složit znamená skládat něco složitě, být složitý, složitý problém či úkol, který je obtížný a náročný.

rozmístit (pluk)

Rozmístit znamená rozvrhnout pluk do bojeschopných skupin a uložit jim úkoly.

dislokovat

Dislokovat znamená přesunout nebo přemístit něco z jeho původní polohy.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit, roztříštit, zlomit nebo zničit.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

analyzovat

Analyzovat znamená porovnávat, studovat a rozebírat informace a data, abychom získali pochopení a přehled.

rozebrat (stroj)

Demontovat a odmontovat stroj na jeho jednotlivé součásti.

demontovat

Demontovat znamená rozebrat nebo odpojit nějakou součást nebo zařízení na jednotlivé části.

Podobná synonyma

být v chodu (stroj)

Být v chodu znamená být schopný fungovat, nebo být spuštěný a provozován, obzvláště u strojů.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na menší části nebo části, které jsou sestaveny do většího celku.

složit (poplatek)

Zaplatit poplatek, který může být buď přímý, nebo nepřímý.

žehlicí stroj

Žehlicí stroj je elektrické zařízení určené pro odstranění záhybů ze šatů a textilních materiálů.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztříštit ho na drobné kousky.

porouchat (stroj)

Porouchat stroj znamená poškodit ho natolik, že již není schopen provádět svou funkci.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

rozbít se

Rozbít se znamená rozpadnout se na menší části nebo selhat, zklamat.

roztáhnout se

Roztáhnout se znamená rozšířit se do větší plochy, či objemu. Obvykle se používá ve vztahu ke skupině lidí, která se rozchází do různých směrů.

rozevřít se (dveře)

Otevřít se; roztáhnout se do stran, aby bylo možné projít.

složit (srnce)

Složit srnce znamená odstranit jeho kožešinu a maso na kosti, které se nakonec zahodí.

fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

prací stroj

Prací stroj je zařízení, které automaticky pracuje a zpracovává materiál. Může být použit k výrobě výrobků nebo pro úpravu materiálu.

roztáhnout

Roztáhnout znamená rozprostřít, rozložit na větší plochu nebo rozšířit.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.

rozprostřít se

Rozprostřít se znamená rozložit, roztáhnout, šířit, rozmístit či zaplnit.

rozbitý stroj

Stroj, který nemůže být použit k provádění svého původního účelu, protože je poškozen, nebo jeho části jsou zničené.

rozebrat

Rozebírat: analyzovat něco po částech, aby se zjistil jeho detailní význam nebo podstatu.

rozbít se (váza)

Rozbít se: roztříštit cožkoli, v tomto případě vázu, tak, aby se způsobil trvalý poškození.

rozprostřít (deštník)

Rozprostřít znamená rozvinout, vystříhat nebo roztáhnout (např. deštník).

složit (kauci)

Platit kauci je proces, kdy se dává finanční částka jako záruka, že se něco splní.

rachotit (stroj)

Rachotit je hlučné bzučení, cvakání nebo klepání, které vychází z mechanického zařízení nebo stroje.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

složit se

Složit se znamená uspořádat něco, složit něco dohromady nebo se s něčím smířit.