Facebook

Pobuda - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pobuda.

Význam: Pobuda je obecný pojem označující jakýkoliv podnět k činnosti, který může být proveden ve formě verbálního nebo nikoliv verbálního vyjádření. Pobudou může být například odměna, pokyn, požadavek nebo j

tulák

Tulák je osoba, která žije bez stálého bydliště a putuje mezi místy.

vandrák

Vandrák se označuje jako člověk, který putuje bez domova a bez stálého zaměstnání a živí se často koledující nebo prací na polích.

obejda

Obejda je prohlídka prováděná před začátkem prací s cílem zjistit stav a schopnosti budovy.

zahaleč

Zahaleč je staroslověnský pojem pro označení obřadního oblékání, obvykle k provádění obřadů, bohoslužeb nebo obřadů s kultovním významem.

darmošlap

Darmošlap je člověk, který se stále pohybuje mezi lidmi, ale nikdy nic neudělá.

povaleč

někoho nebo něčeho Význam slova valeč se odkazuje na zanedbávání nebo ublížení někomu nebo něčemu, zneužívání silnějšího postavení k získání výhody.

Žádná další podobná synonyma k pobuda jsme nenašli.