Facebook

Plést si - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu plést si.

Význam: Plést si znamená dělat zmatky nebo být ve zmatku, zmýlit se, dělat chyby, nesprávně interpretovat informace nebo situace.

směšovat

Směšovat znamená mísit nebo kombinovat věci, aby se vytvořil nový produkt.

míchat

Míchat znamená směšovat dvě nebo více ingrediencí dohromady, aby vytvořily jednotnou směs.

spojovat

Spojovat znamená vytvářet vztahy mezi různými věcmi nebo lidmi, například za pomocí spojení, propojení nebo kombinace.

prolínat

Prolínat znamená propojovat se navzájem dvě nebo více prvků, tvořící jeden celek.

zaměňovat <co za co>

Zaměňovat znamená vyměňovat jednu věc za druhou, nebo místo jedné věci dávat jinou.

Podobná synonyma

spojovat se

Spojovat se znamená vytvářet nebo obnovovat vazby mezi dvěma nebo více lidmi, organizacemi nebo věcmi.

spojovat (čepem)

Spojovat znamená propojit dva nebo více kusů, například materiálu, tak, aby se vytvořila jednotná celistvost.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

prolínat se

Prolínat se znamená plynule a postupně se dostávat do jiného stavu nebo prostředí.

spojovat (klihem)

Spojovat znamená sjednotit, spojit, propojit nebo sloučit dvě nebo více částí do jednoho celku.

spojovat <co>

Spojovat: sčítat, připojovat nebo spojovat dohromady různé části nebo věci do jednoho celku.

míchat (nápoje)

Míchat znamená smíchávat nápoje, aby se vytvořil nový, směs více ingrediencí.

spojovat se (dohromady)

Spojovat se znamená sloučit se dohromady, seskupit se a vytvořit jednotu.

zaměňovat

Měnit místa nebo pořadí, směňovat; případně míchat, kombinovat, měnit nebo zaměňovat věci nebo informace.

zaměňovat <co s čím>

Zaměňovat znamená vyměnit jeden předmět za druhý nebo vyměnit jejich pozice mezi sebou.

spojovat (vagóny)

Spojovat znamená připojit dva nebo více vagónů dohromady.

spojovat (obce)

Spojovat obce znamená zformovat novou obec z dvou nebo více obcí nebo jejich částí.

spojovat (zapnutím)

Spojovat znamená připojit dva nebo více prvků či objektů dohromady.

spojovat (výrobce)

Spojovat znamená seskupit komponenty nebo části dohromady, aby se vytvořil funkční celek.

zaměňovat <koho kým>

Zaměňovat znamená vyměnit jednu osobu či věc za jinou.

spojovat <co s čím>

Spojovat znamená vytvářet vazby mezi dvěma nebo více věcmi nebo pojmy; zapojit je do jednoho celku.