Facebook

Paličák - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu paličák.

Význam: Paličák je označení pro krátkou, středně těžkou zbraň nebo předmět, který se používá k úderu.

tvrdohlavec

Osoba, která je odhodlaná zůstat pevná ve svém postoji a odmítá se měnit, i když je k tomu vystavena tlaku.

tvrdá hlava

Tvrdá hlava je figurativní výraz pro označení člověka, který je ukřivděný, neústupný a neochotný kompromisu.

umíněnec

Umíněnec je osoba, která vytrvale usiluje o dosahování svých cílů, ať už jsou jakékoli.

furiant

Furiant je české lidové taneční a hudební téma, obvykle charakterizované rychlým tempem a rytmem.

palice

Palice je dlouhá tyč se zdobenou hlavou, která slouží jako symbol moci a autority, nebo jako nástroj pro rituální účely.

Podobná synonyma

hlava církve (východní)

Hlava církve (východní) je titul připisovaný nejvyššímu duchovnímu vůdci východního křesťanství.

hlava státu

Hlava státu je nejvyšší představitel státu a vykonává nejvyšší státní moc.

hlava republiky

Hlava republiky je politická funkce, která může být zastávána prezidentem, vůdcem nebo králem a má výkonnou moc.

hlava (tvrdá)

Hlava (tvrdá): fyzický nebo mentální výkon, který vyžaduje odvahu a odhodlání při čelení náročným situacím.

hlava

Hlava je část těla člověka nebo zvířete, která je obecně zodpovědná za myšlení, vnímání a kontrolu pohybů.

hlava (knihy)

Hlava je obecný pojem pro začátek knihy, kapitoly, článku nebo jiného písemného materiálu. Označuje informace o nadpisu a začátku textu.

hlava (čeho)

Hlava je vrchol nebo vrcholová část těla, obvykle omezená krkem a obklopená čelistmi a čelistmi.