Facebook

Padělat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu padělat (peníze).

Význam: Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

napodobit

Napodobit znamená imitovat nebo kopírovat něčí nebo něčího chování, vzhled nebo projev.

falzifikovat

Falzifikovat znamená provést neoprávněnou úpravu dokumentu nebo jeho části, prodávat neoprávněně pozměněný nebo padělaný dokument.

zkreslovat (dějiny)

Zkreslovat znamená vytvářet nepravdivé nebo zkreslené pohledy na dějiny.

prezentovat (co lživě)

Představit, sdělit, předložit informace osobě nebo skupině.

řezat (míč)

Řezat míč znamená ovládat míč tak, aby vychýlil směr jeho pohybu.

liftovat

Liftovat znamená potápět se pod vodu a snažit se vytáhnout předměty na povrch.

znehodnocovat (víno)

Znehodnocovat znamená snižovat kvalitu nebo hodnotu něčeho, v tomto případě vína.

Podobná synonyma

víno

Víno je alkoholický nápoj vyráběný kvasením hroznového moštu. Je oblíbenou součástí jídel, společenských událostí a kultur.

prezentovat

Prezentovat znamená vystoupit před publikum a představit nějakou informaci, myšlenku nebo produkt.

prezentovat se

Prezentovat se znamená ukázat, představit nebo vysvětlit to, co víte, čemu rozumíte, co děláte nebo čím jste.

řezat

Řezat znamená oddělovat části těla, materiálu nebo produktu za pomoci nůžky, nože nebo jiného nástroje.

napodobit (učitele)

Imitovat, dělat veškeré činnosti a chování stejné jako učitel.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

dějiny umění

Dějiny umění jsou věda zabývající se vývojem a vzájemnou souvislostí uměleckých děl a směrů.

zkreslovat

Zkreslovat znamená deformovat, měnit nebo přestavovat skutečnost, aby vypadala jinak než je.

řezat (nožem)

Řezat znamená oddělovat, rozdělovat nebo stříhat pomocí nože.

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

znehodnocovat <co>

Znehodnocovat znamená snižovat hodnotu nebo kvalitu něčeho.

dějiny

Dějiny jsou zaznamenané události, které se vyvíjely v čase, a jsou interpretovány a předávány z generace na generaci.

rozředit (víno)

Rozředit znamená přimíchat do nápoje (např. vína) vodu nebo jiný nápoj, aby se snížila jeho intenzita.

šumivé víno

Víno se šumivým efektem, které vzniká oxidací nebo fermentací.

prezentovat (výsledky)

Představit veřejně výsledky, informace nebo názory.

řezat (dřevo)

Odříznout kus dřeva nebo jiný materiál pomocí nástroje, jako je pila nebo sekera.

napodobit <koho>

Napodobit znamená převzít/zopakovat něčí jednání, vzhled nebo způsob jednání.

napodobit (kresbou)

Napodobit znamená vytvořit kopii, například kresbou, která bude vypadat stejně jako originál.

kazit (víno)

Kazit znamená znehodnotit kvalitu vína, například přidáním nevhodných nebo nežádoucích látek, aby se snížil jeho chuťový, vůně nebo organoleptický profil.

prezentovat (zprávu)

Prezentovat znamená prezentovat informace nebo myšlenky, obvykle ve formě projevu nebo prezentace.

znehodnocovat (mléko)

Znehodnocovat mléko znamená snižovat jeho nutriční hodnotu nebo kvalitu.