Facebook

Optický - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu optický.

Význam: Optický znamená související s optikou nebo světlem, takže se to týká zrakových vjemů nebo světelných vln.

zrakový

Zrakový (z lat. visus = vidění) se týká vnímání zrakem, to znamená procesů zpracování vizuálních informací o okolním prostředí.

vizuální

Vizuální se vztahuje na vše viditelné, týkající se vizuálního vnímání, jako jsou obrazy, barvy nebo formy.

Podobná synonyma

sluchový a zrakový

Sluchový: vnímání zvuku; Zrakový: vnímání světla a obrazu.