Facebook

Oprava - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu oprava.

Význam: Oprava je činnost prováděná pro obnovení funkčnosti nebo kvality věci nebo systému.

opravení

Oprava je proces obnovení něčeho do původního stavu nebo zlepšení jeho fungování.

správka

Správka je osoba, která je odpovědná za správu majetku, jako je například nájemní smlouva nebo finance.

úprava

Úprava je změna stávajícího stavu, která zahrnuje změny v něčem, co už existuje.

korekce

Korekce je proces, ve kterém se opraví nebo změní něco, aby bylo správné a v souladu s očekáváními.

reparace

Reparace je oprava nebo obnova částí, mechanického zařízení nebo systému, aby se obnovila funkčnost.

renovace

Renovace je obnova starých budov či zařízení. Cílem je zlepšit jejich vzhled a funkčnost.

náprava

Náprava je oprava chyb nebo nedostatků, které vyžadují nápravu nebo kompenzaci.

reforma

Reforma je změna, která mění stávající systém nebo postup. Je to proces uzpůsobení, který umožňuje lepší fungování či zlepšení.

korektura

Korektura je proces opravy chyb ve vytištěném nebo elektronickém textu, který zajišťuje jeho správnost a čitelnost.

spravení

Oprava, zlepšení nebo uvedení do původního stavu.

Podobná synonyma

konečná úprava

Konečná úprava je poslední fáze procesu úprav, která zajišťuje, že produkt splňuje všechna kritéria kvality.

korektura (poslední)

Korektura je proces opravy a úpravy textu; jeho cílem je zajistit, aby byl text jazykově správný a bez gramatických a stylistických chyb.

úprava (jazyková)

Úprava (jazyková) je proces změny jazyka, aby byl přesnější, srozumitelnější a zároveň se splňovaly gramatické a stylistické požadavky.

úprava (toku)

Úprava (toku) je proces měnící tok přírodního pramene, jako je řeka, aby se zlepšil jeho výkon.

náprava (poměrů)

Náprava poměrů je nastavení či obnovení spravedlivého vyvážení v určité situaci nebo systému.

úprava textu (pro tisk)

Úprava textu pro tisk je proces přizpůsobení textu, aby vypadal profesionálně, ať už se jedná o odstranění chyb, formátování nebo vybrání tiskových fontů.

úprava zákona n. normy

Úprava zákona n. normy je změna nebo doplnění úprav stávajícího právního aktu.

stavební úprava

Stavební úprava je změna nebo úprava stavebního objektu, která může být provedena k zlepšení jeho funkčnosti a vzhledu.