Facebook

Odolat <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu odolat <čemu>.

Význam: Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

pobýt <kde>

Pobýt: znamená strávit čas na určitém místě.

setrvat

Setrvat znamená zůstat na stejném místě nebo u stávajícího stavu, zůstat oddaný a věrný.

opozdit se

Opozdit se znamená zdržet se, zmeškat, oddálit nebo prodlužovat časový úsek.

zpozdit se

Zpozdit se znamená prodloužit nebo oddálit časový úsek mezi počátkem a koncem činnosti, či události.

omeškat se

Omeškání se znamená opoždění něčeho, čemu bylo třeba věnovat pozornost v určitém čase.

nezúčastnit se (rozhovoru)

Nezúčastnit se znamená odmítnout účast na něčem, třeba na rozhovoru.

odříci se

Odmítnout, odmítavě se stavět, neuznat něčí názor nebo požadavek.

ovládnout se

Držet se pod kontrolou a ovládat sebe a své emoce.

opanovat se

Zvládnout, ovládnout, získat nad něčím plnou kontrolu.

vzdát se

Vzdát se je vzdát se čeho, rezignovat na něco nebo přestat to dělat.

Podobná synonyma

pobýt

Pobýt znamená trávit čas někde, buď krátkodobě nebo dlouhodobě.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se <čeho>

Přestat se něčeho držet; odmítnout, vzdát se.

odříci si

Odříci si znamená odmítnout si něco, co původně chceme, abychom se mohli soustředit na něco důležitějšího.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

odříci

Odříci znamená odmítnout, odmítnout či odmítat; jednoduše odmítnout požadavek nebo nabídku.

ovládnout

Mít plnou kontrolu a moci ovládat.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.

odříci si <co>

Odříci si něco znamená odmítnout či odmítat získat nebo vykonat něco.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

odříci (přednášku)

Odříci znamená odmítnout nebo zamítnout, v tomto kontextu to znamená odmítnout nebo zamítnout nabídku na přednášku.

setrvat <kde>

Setrvat znamená zůstat v dané pozici nebo stavu bez změny.

pobyt

Pobyt je dočasné trávení času na určitém místě nebo v určité oblasti.

zpozdit

Zpozdit znamená odložit něco na pozdější dobu, odložit něco, čeho bylo dosaženo v plánovaném čase.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.