Facebook

Odkrývat se (vnitřně) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu odkrývat se (vnitřně).

Význam: Otevírat se, objevovat emoční stránku sebe samého; prožívat vnitřní svobodu a otevřít se síle vlastního srdce.

rozevírat se (dveře)

Otevírat se, expandovat, být otevřený novým možnostem a změnám.

odhalovat své nitro

Otevřít se svým skutečným já, ukázat svou duši, přijmout se takové, jací jsme.

Podobná synonyma

doléhat (dveře)

Doléhat znamená zesílit či se rozšířit, např. zvuk nebo zápach z jednoho místa do jiného. Pro dveře se dá říci, že doléhají zvuk zvenčí dovnitř.

vylomit (dveře)

Fyzicky otevřít dveře silou, buď je rozbít nebo je vytrhnout za použití nějakého nástroje.

otáčivé dveře

Otáčivé dveře jsou typ dveří, které se otevírají a zavírají otáčením ve směru hodinových ručiček.

přirazit (dveře)

Přirazit dveře = zabouchnout je pevně, aby nikdo neprošel.

dveře

Dveře jsou prvkem vymezujícím vnitřní prostor (místnost) od okolního prostoru. Slouží k ochraně a soukromí.

podržet (dveře)

Udržet otevřené dveře, aby je někdo mohl bezpečně projít.

vrzat (dveře)

Vrzat znamená hlasitě skřípat, jako když se dveře otřou o rám.

vypáčit (dveře)

Otevřít dveře bez použití klíče, nebo s jeho použitím, například pomocí speciálního nástroje.

zabouchnout (dveře)

Uzamknout, zavřít dveře, aby nikdo nemohl vejít.

odmykat (dveře)

Odemykat dveře znamená otevírat je tak, aby bylo možné projít.

nitro

Nitro je souhrnné označení pro látky, které jsou silné oxidanty a také pro nitroderiváty uhlovodíků.

zaťukat (na dveře)

Zaťukat na dveře znamená zkusit slyšit, zda je někdo doma, a pokud ano, tak obvykle požádat o vstup.

dolehnout (dveře)

Dolehnout znamená zavřít dveře tak, aby se dovnitř nedostal vzduch ani voda.

odemknout (dveře)

Otevřít/uvolnit zámek dveří, aby se mohly otevřít.

zaklepat (na dveře)

Zaklepat na dveře je způsob, jak požádat o povolení dostat se dovnitř.

rozevřít se (dveře)

Otevřít se; roztáhnout se do stran, aby bylo možné projít.

odhalovat

Odhalovat znamená odkrývat skryté informace či skutečnosti.

dosednout (dveře)

Dosednout znamená zavřít dveře tak, že se dotknou rámu a pevně zamknou.

uzavřít (dveře)

Zavřít: zabránit přístupu nebo uzamknout (dveře).

vylamovat (dveře)

Vylamovat znamená fyzicky otevřít dveře silou, často s použitím nástroje.

rozevírat

Rozevírat znamená otevřením rozdělit nebo roztáhnout.