Facebook

Obžerství - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu obžerství.

Význam: Obžerství je označení pro místo, kde se prodávají potraviny a nápoje, nebo jen nápoje.

nestřídmost

Nestřídmost je nadměrné rozmnožování něčeho, co je obvykle omezeno.

žravost

Žravost je schopnost organismu strávit potravu a vstřebat z ní živiny.

hltavost

Hltavost je nadměrná touha po jídle, požívání nezdravého množství jídla během krátké doby.

opilství

Opilství je stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu a projevuje se to porušováním společenských zvyklostí.

ožralství

Ožralství je opilost, která vzniká častým pitím alkoholu, obzvláště velkého množství a vede k problémům.

střídmost

Střídmost je schopnost ovládat své chování a myšlenky, zachovávat si míru a vyhnout se přehnanosti.

nenasytnost

Nenasytnost je vlastnost, která se projevuje touhou po nekonečném množství předmětů či zážitků, které nemohou být nikdy uspokojeny.

bulimie

Bulimie je porucha přejídání, při níž se člověk snaží zbavit přejedeného jídla zvracením nebo užíváním léků.

Žádná další podobná synonyma k obžerství jsme nenašli.