Facebook

Obnosit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu obnosit (boty).

Význam: Obnosit znamená nosit boty tak dlouho, až se začnou opotřebovávat.

potrhat (papír)

Potrhat papír znamená roztrhat ho na malé kousky, aby se nedalo znovu použít.

rozervat

Rozervat znamená rozdělit nebo rozšířit, obvykle se týká vytváření otevřených mezer nebo průchodů ve stěně nebo materiálu.

rozškubat

Rozškubat znamená roztrhat nebo roztrhnout na malé části.

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

Podobná synonyma

zničit

Zničit znamená zcela zničit, zničit úplně nebo dokonce zničit něco, co není schopno obnovení.

uhlový papír

Uhlový papír je speciální formát papíru se čtvercovými čárami, který je obvykle používán k vytváření geometrických tvarů a pro matematické výpočty.

papír (úřední)

Úřední papír je dokument, který se používá k oficiálnímu prokázání jistých skutečností.

tuhý papír

Tuhý papír je druh papíru, který je silnější, těžší a méně přizpůsobivý než běžný papír.

vyjet (papír z tiskárny)

Vyjet: projít, opustit, odejít.

látat (ponožky)

Látat znamená šít, v tomto případě šít ponožky.

zničit <co>

Zničit znamená rozbit, poškodit, zcela zničit nebo zahubit.

přehýbat (papír)

Ohnout papír do různých tvarů a úhlů.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

cenný papír

Cenný papír je obecný název pro finanční dokumenty (akcie, dluhopisy, certifikáty atd.) emitované pro účely financování.

papír

Papír je lehký materiál vyrobený z celulózy, který se používá k tisku a psaní.

průsvitný (papír)

Průsvitný: prozářený, propouštějící světlo, průhledný, skrz něj je vidět.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

ohnout (papír)

Ohnout papír znamená fyzicky jeho deformovat - zakřivit, ohýbat do požadovaného tvaru.