Facebook

Nevlídný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nevlídný.

Význam: Nelaskavý, nemilý, krutý, chladný.

nepřívětivý

Nepřívětivý označuje něco nebo někoho, kdo je odtažitý, odmítavý, nepřátelský a nepříjemný.

nevrlý

Nervózní, rozmrzelý, podrážděný; nevrlý je popis osoby, která je podrážděná a nespokojená.

mrzutý

Mrzutý znamená smutný, nešťastný, znechucený, podrážděný nebo naštvaný.

nerudný

Nerudný je nevychovaný, neslušný a nezdvořilý.

podmračený

Podmračený je přídavné jméno označující jasnou, ale chmurnou nebo ponurou atmosféru.

vlídný

Vlídný znamená milý, laskavý, dobrotivý, přátelský a něžný.

neútulný

Neútulný je vyjadřující stav nebo místo, které není příjemné ani pohodlné; je bez tepla a útulnosti.

nehostinný

Nehostinný je výraz používaný pro popis prostředí nebo atmosféry, které jsou nepřátelské, odměřené a nepřívětivé.

ponurý

Ponurý = zahalený smutkem, bez naděje, depresivní, bez optimismu; vyjadřuje se mírnou až silnou melancholií.

pochmurný

Pochmurný znamená smutný, depresivní, skleslý nebo beznadějný.

Podobná synonyma

vlídný člověk

Člověk, který je laskavý, milý a srdečný k ostatním.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

být nevrlý

Být nevrlý znamená být znuděný, podrážděný nebo naštvaný a často nakloněný odmítat.