Facebook

Nervozita - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nervozita.

Význam: Nervozita je stav úzkosti, který se projevuje ve formě emocionálního napětí, zvýšeného svalového napětí a obav.

neklid

Neklid je stav nepokoje, úzkosti nebo nejistoty; může být vyvolán strachem, úzkostí nebo nespokojeností s důsledkem agitace, roztěkanosti a podrážděnosti.

nepokoj

Nepokoj je stav, kdy se člověk cítí zmatený, neklidný a napjatý. Je to neustálý stres, úzkost a chaos.

rozčilenost

Rozčilenost je silný pocit hněvu a frustrace, který může být způsoben nespravedlností nebo zneužíváním.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, při kterém jsou lidé nervózní, lehce vyprovokovatelní a příliš citliví na negativní okolnosti.

vznětlivost

Vznětlivost je stav duševního napětí, kdy je prožíván člověkem silný vztek, zlost, agresivita nebo nenávist.

prchlivost

Prchlivost je sklon k impulzivním nezralým reakcím, které jsou založeny na nedostatku sebekontroly.

popudlivost

Popudlivost je sklony k častým a intenzivním výbuchům zlosti a hněvu, které mohou být neadekvátní situaci.

animozita

Animozita je hněv, nenávist nebo nepřátelství mezi dvěma nebo více lidmi.

Podobná synonyma

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.