Facebook

Nemohoucnost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nemohoucnost.

Význam: Nemohoucnost je stav, kdy je člověk zcela bezmocný; nemůže se pohybovat nebo provádět jakoukoli činnost.

kleštěnectví

Kleštěnectví je umění léčit lidi pomocí kleští na různých částech těla. Je to starodávná léčebná metoda založená na tradiční čínské medicíně.

slabošství (charakterové)

Slabošství je charakterová vada, která se projevuje neschopností čelit problémům, slabou odvahou a tendencí odkládat věci.

bezmocnost

Bezmocnost je stav, kdy člověk nemá žádnou moc, aby ovlivnil situaci či událost.

bezvládnost

Bezvládnost je stav, kdy není žádná autorita, která by mohla vykonávat právní moc.

impotence

Impotence je neschopnost muže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro pohlavní styk.

slabost

Slabost je stav, kdy je člověk neschopný či oslabený fyzicky, psychicky, duševně nebo emočně.

mdlost

Mdlost je stav slabosti, únavy nebo nevolnosti, při kterém člověk trpí nevolností a ztrátou energie.

chabost

Chabost je stav, kdy se něco stane nedostatečným, neúplným nebo vyčerpaným.

malátnost

Malátnost je stav, kdy se člověk cítí unavený, ztrácí sílu, má sníženou schopnost soustředění a má nízkou energii.

Podobná synonyma

slabošství

Slabošství je nedostatek fyzických, psychických nebo sociálních schopností, které člověka omezují.

slabost (kuřácká)

Slabost je psychická nebo fyzická vlákna způsobená kouřením, která může vést k oslabení těla a snížení odolnosti.