Facebook

Nedbalost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nedbalost.

Význam: Nedbalost je nepozornost, nedostatečná pozornost nebo nedostatek ohleduplnosti.

ledabylost

Ledabylost je stav nezodpovědnosti a nedbalosti, kdy člověk neplní své povinnosti a odkládá je na později.

nepořádnost

Nepořádnost je stav, kdy se věci dělají neuspořádaně a neorganizovaně; může zahrnovat nepořádek, chaos a denzitu.

nepozornost

Přehlížení, nevšímání si detaily, nepozornost, nedostatek pozornosti, zanedbávání.

povrchnost

Povrchnost je nedostatečné zkoumání nebo pozornost, které se dává věcem, lidem nebo situacím.

nesvědomitost

Nesvědomitost je selhání plnit povinnosti nebo přijímat odpovědnost. Zahrnuje zanedbávání povinností a závazků a vyhýbání se odpovědnosti.

šlendrián

Šlendrián je činnost nebo postoj, který se projevuje jako lenost, neúcta a nedbalost.

neuspořádanost

Neuspořádanost je stav chaosu, kdy není nic organizováno a všechno je nepřehledné a zmatečné.

nespořádanost

Nespořádanost je stav, kdy je něco chaotické, neuspořádané nebo v nedokončeném stavu.

Žádná další podobná synonyma k nedbalost jsme nenašli.