Facebook

Nectnost - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nectnost.

Význam: Nectnost je porušení zákonů a morálních pravidel. Je to chování, které je neuctivé, nespravedlivé, nezdvořilé nebo bezohledné.

nemrav

Nemravnost je vyjadřování, které je nevhodné nebo urážlivé, ať už verbálně, nebo činově.

vada

Vada je nedostatek, chyba nebo selhání, které může mít vliv na funkci, kvalitu nebo bezpečnost výrobku.

kaz (povahový)

Kaz je výraz pro osobu, která je chytrá, ale zároveň vychytralá a podvodnícká.

Podobná synonyma

povahový

Povahový se odkazuje na charakter, postoje, myšlení a chování člověka.

vada (vína)

Vada je chuťová vlastnost vína, která je výsledkem špatného vinifikace nebo skladování.