Facebook

Napjatě - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu napjatě.

Význam: Napjatě se obvykle používá k popisu napětí nebo napínání, kdy je situace vysoce intenzivní nebo očekáváme, že se stane něco významného.

soustředěně (pozorovat)

Soustředěně pozorovat znamená intenzivně se zaměřit na danou věc a dívat se na ni pozorně a s plnou pozorností.

zvědavě

Zvědavě znamená očekávat výsledky z pozorování nebo dotazů s očekáváním zajímavého nálezu.

Podobná synonyma

pozorovat

Pozorovat: pozorně sledovat, vnímat nebo vyhodnocovat situaci, osobu nebo objekt.

pozorovat (pohrdavě)

Všímat si, sledovat a komentovat události bez hlubšího zájmu nebo závazku.

pozorovat <koho> (upřeně)

Pozorovat znamená věnovat pozornost a sledovat jeho činnost.

pozorovat <co>

Pozorovat znamená pozorně sledovat a pozorně si všímat určitého objektu nebo události.

pozorovat (zálibně n. škodolibě)

Pozorovat: sledovat něco či někoho zblízka, všímat si detaily a vnímat okolní situaci.

pozorovat (tajně)

Sledovat tajně a pozorně.

dívat se (soustředěně)

Sledovat (soustředěně) a pozorně se na něco dívat.

zahledět se (soustředěně)

Soustředěně se dívat, zírat, pozorovat.

soustředěně

Pokoušet se soustředit na jednu činnost; být schopen se plně zaměřit a věnovat se jí.