Facebook

Náležitě - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu náležitě.

Význam: Náležitě: příslušně, důsledně, správně, vhodně, v souladu se zákonem, v souladu s mravy.

vhodně

Vhodný: přiměřený, správný, odpovídající okolnostem; vyhovující předpokladům, požadavkům nebo cíli.

patřičně

Patřičně: adekvátně, vhodně; splňující požadavky dané situace.

nenáležitě

Nesprávně, neúměrně, nevhodně, nepatřičně; nenáležitě jako účelné či správné nezohlednění základních zásad.

jak náleží

Vyjádření významu slova v jednom krátkém výroku nebo větě.

jak se sluší

Význam slova "jak se sluší" je označení pro vystupování, které se očekává od lidí kvůli dodržování zákonů, pravidel nebo etických norm.

jaksepatří

Jaksepatří znamená správně, ve správném pořadí, podle pravidel, jak je očekáváno.

důkladně

Důkladný: velmi pečlivý, detailní, vyčerpávající; prováděný s ohledem na veškeré okolnosti.

pořádně

Správně, důsledně a kompletně; pečlivě a starostlivě; čestně a spravedlivě.

řádně

Řádný: přesný, odpovídající pravidlům a zákonům; pečlivý, systematický.

notně

Notně znamená velmi, poměrně silně nebo výrazně.

přiměřeně

Přiměřenost je umírněnost, zdravý rozum, schopnost najít vhodný střed mezi přílišnou volností a přílišnou přísností.

Podobná synonyma

uklízet <co> (důkladně)

Uklízet = důkladně vyčistit a uklidit prostor.

posypat (důkladně)

Posypat znamená rovnoměrně rozsypat drobné částečky po povrchu.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.