Facebook

Nakonec - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nakonec.

Význam: Konec, finále; nejposlednější bod, nebo moment.

konečně

Konečně znamená "nakonec" nebo "konečně" a označuje dokončení procesu nebo úkolu.

konec konců

Konec konců znamená nakonec, následně, v závěru, v konečném důsledku.

celkem

Celkem znamená součet všech počtů, čísel a hodnot.

docela

Docela znamená "asi" nebo "poměrně", tj. s mírou nebo v určité míře.

dokonce

Dokonce je příslovce, které vyjadřuje stupeň nečekanosti, intenzity nebo míry něčeho. Znamená "až do té míry" nebo "až do té doby".

poté

Poté znamená následující, následovat nebo pokračovat v činnosti po určité době.

pak

Pak je často používáno jako zkratka pro slovo balík, což je soubor dat nebo informací.

potom

Potom znamená následovat po čem nebo po někom jiném; jde o časové pojmenování, které zahrnuje budoucnost nebo pozdější období.

Podobná synonyma

konec

Konec je ukončení či dokončení činnosti, procesu nebo věci. Znamená závěr, konečnou myšlenku nebo výsledek.

až potom

Uspořádat něco do menších částí, aby bylo snazší se na něco zaměřit nebo o něm hovořit.

teprve potom

Teprve potom znamená počkat si až po určitém čase, oproti jiným akcím, které jsou prováděny dříve.

ne docela

Ne docela znamená "ne úplně" nebo "ne zcela", obvykle se používá k vyjádření částečného souhlasu, zpochybnění nebo nesouhlasu.

konečné rozhodnutí

Konečné rozhodnutí je definitivní, nezměnitelné a nelze proti němu podat odpor.

konec se vším

Konec se vším znamená ukončení všeho, co je spojeno s danou situací nebo činností. Znamená to definitivní uzavření všeho, co se týká daného tématu.

je s kým konec

Je s kým konec znamená, že všechny důležité překážky byly překonány a postup byl dokončen.

dokonce i

Dokonce i znamená "i ve vyšší míře" nebo "až" - je to způsob, jak zdůraznit něco, co je výjimečné nebo silnější než očekáváno.

konec (jízdy)

Konec vyjadřuje finální okamžik ukončení jízdy.

konec století

Konec století je označení pro konec 19. nebo 20. století; je to období, ve kterém docházelo k zásadním změnám ve společnosti a technologiích.

poté co

Poté co, označuje časové období po něčem - obvykle jako zakončení činnosti nebo děje.

vybrat (docela)

Vybrat znamená vyhledat, vybírat nebo vyřazovat z určitého výběru.