Facebook

Mutant - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu mutant.

Význam: Mutant je organismus s genetickou změnou, například v souvislosti se změnou DNA, která se projevuje ve fyziologických nebo morfologických změnách.

modifikovaný jedinec (geneticky)

Modifikovaný jedinec je organismus, který byl geneticky upraven, aby mohl vykonávat specifické funkce.

Podobná synonyma

modifikovaný

Modifikovaný je takový, který byl upraven, přizpůsoben nebo změněn.

jedinec

Jedinec je jednotlivec, osoba nebo individuum odlišné od ostatních.

genetický

Genetický se vztahuje k informacím, které jsou uloženy v lidském genomu a které určují charakteristiky a vlastnosti jedince.

identický jedinec

Identický jedinec je dvojče, které má stejné genetické vlastnosti. Jsou identické vzhledem i složením DNA.

divný jedinec

Osoba, která se chová neobvykle, nebo se od ostatních výrazně liší.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.