Facebook

Mazat se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu mazat se.

Význam: Mazat se je činnost, kdy se něco (např. nechtěné soubory) odstraňuje z počítače.

znečišťovat se

Znečišťovat se znamená poškozovat životní prostředí, do kterého se uvolňují škodlivé látky a odpady.

čistit se

Čistit se znamená udržovat si čistotu těla a oděvu, například koupáním, mytím a praním.

zahazovat se

Zahazovat se znamená zanechávat činnost, ignorovat situaci nebo něco odmítnout.

zadávat si

Zadávat si znamená stanovit si nějakou úlohu, cíl, plán nebo úkol a poté jej realizovat.

Podobná synonyma

čistit

Odstranit nečistoty nebo nepořádek z nějakého povrchu nebo prostoru.

znečišťovat

Znečišťovat znamená zhoršovat kvalitu ovzduší, vody nebo půdy, například znečišťováním emisemi, odpadními látkami nebo jinými škodlivinami.

znečišťovat (vodu)

Znečišťovat vodu znamená do ní vnášet škodlivé látky, které poškozují její kvalitu a čistotu.

znečišťovat (blátem)

Znečišťovat znamená narušovat čistotu prostředí nebo ovzduší tím, že do něj přidáváme nežádoucí látky, jako je například bláto.

čistit (prádlo)

Mytí oděvů: odstraňování nečistot a nepořádku z oblečení, práškových prostředků, žehlení, bělení a sušení.

zahazovat

Odmítat, ignorovat nebo přehlížet; vyhazovat, zamítat nebo zrušit.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

čistit (foukáním)

Čištění foukáním je proces odstranění nečistot z povrchu pomocí proudění vzduchu.

čistit (les)

Odstranit veškerý nežádoucí materiál (např. odumřelé stromy, křoviny, větve apod.) z lesa, čímž se zlepší jeho kvalita.

znečišťovat <co>

Znečišťovat znamená poškozovat prostředí škodlivými látkami nebo činností.