Facebook

Mazat - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu mazat.

Význam: Mazat znamená odstranit, smazat, vymazat, odstranit nebo zbavit něčeho.

potírat

Potírat znamená tlumit, odstraňovat, překonávat nebo přerušovat. Označuje se to také jako omezování nebo zastavení něčeho.

natírat

Natírat znamená pokrývat povrch něčím, obvykle barvou nebo laky.

roztírat

Roztírat znamená rozprostřít, nebo roztřídit do menších částí.

nanášet (mast)

Nanášením masti se myslí její aplikace na kůži. Je to proces, kdy se mast nebo krém nanáší na pokožku aby se hydratovala, léčila nebo se zmírnily příznaky.

špinit (okna)

Čištění, odstraňování nečistot a skvrn z oken.

znečišťovat (blátem)

Znečišťovat znamená narušovat čistotu prostředí nebo ovzduší tím, že do něj přidáváme nežádoucí látky, jako je například bláto.

stírat (tabuli)

Stírání tabule je proces čištění tabule pomocí stíracího hadru nebo štětce. Smazává se tím předchozí text nebo obraz z tabule.

utírat

Utírat znamená odstranit nečistoty nebo vlhkost z povrchu předmětu pomocí hadříku nebo jiného materiálu.

kreslit

Kreslit znamená vytvářet obrázky pomocí různých nástrojů, jako jsou tužky, pastelky, barvy a počítačový grafický software.

malovat

Malovat = obtahovat barevnými nebo jinými látkami obrázky, písma nebo jiné tvary na plochu.

hrát karty

Hrát karty znamená sestavit karty do herních kombinací a porovnat je s ostatními hráči ve více či méně složitých herních variacích.

mastit

Mastitida je zánět mléčných žláz, který se nejčastěji vyskytuje u kojících žen, ale může postihnout i muže a děti.

bít

Fyzicky napadat, tlouct se nebo používat sílu na účel způsobení bolesti, zranění nebo poškození.

tlouci

Tlouci znamená buď třít nebo rozdrtit něco na malé kousky nebo dokonce do prášku.

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

utíkat

Utíkat je rychlý pohyb od něčeho nebo ke něčemu za účelem uniknutí nebo útěku.

běžet

Běžet je pohyb dopředu s rychlostí rychlejší než chůze, obvykle prováděný po dlouhé vzdálenosti.

jet

Jet je sloveso označující pohyb nebo dopravu z bodu A do bodu B rychle nebo pomalu.

upalovat

Upalovat znamená trestat provinilce ohněm, nebo jej přinutit k odpouštění svých hříchů.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

třít

Třít znamená hnát něco o něco jemně a přitom tlačit, aby se tím vytvořila drsná textura nebo práškovitý povrch.

drbat (psa)

Drbat (psa) znamená jemně a opatrně ho hladit a masírovat po srsti.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

seškrabávat

Seškrabávat znamená odstraňovat nežádoucí materiál z povrchu pomocí škrábání, brusných nástrojů či chemických látek.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

čmárat

Čmárat = kreslit či psát neřádky, čáry nebo jiné obrazce způsobem, který není příliš čitelný.

drápat

Drápat se znamená přesouvat se po něčem s pomocí drápů, nebo také obtížně překonávat překážky pomocí rukou.

mazat

Mazat znamená odstraňovat nebo čistit pomocí máčení nebo čištění. Může se také použít jako sloveso pro smazání nebo zničení.

Podobná synonyma

špinit <co>

Znečišťovat, zapáchat, zamořovat, poškozovat, zašpinit.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

hrát počítačové hry

Hrát počítačové hry znamená hrát stolní hry, počítačové hry nebo video hry na počítačích nebo konzolích.

loupat

Loupat znamená nahlas odříkat, být rádoby vtipný a také mít nízkou prosbu.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

špinit

Znečišťovat, zašpinit; kazit čistotu nebo čest nějaké osoby, skupiny nebo místa.

dřít

Dřít znamená těžce pracovat, snažit se dosáhnout cíle, případně se zapojit do náročné činnosti.

mást se

Mást se znamená dělat chyby, být zmatený nebo mít potíže s orientací. Je to také častý výraz pro ztrátu zaměření nebo zmatení.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

hrát (neuměle na housle)

Hrát = provádět hudební skladbu na hudební nástroj nebo zpívat.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

tlouci se

Tlouci se znamená provádět násilné pohyby, například při boji nebo při řešení konfliktu.

rychle

Rychle znamená rychlost, rychlost pohybu nebo činnosti, v níž se věci dějí nebo vykonávají.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat nebo cestovat.

třít <co čím>

Třít: hnout, zkoušet a tlačit něco o něco jiného, aby se vytvořila lepší hladkost; třít se může ostatními předměty nebo rukama.

nanášet (barvu)

Nanášení barvy znamená aplikovat barvu na povrch buď ručně nebo technickými prostředky.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

stírat

Stírat znamená odstraňovat, mazat nebo zrušovat pomocí listí, kartáče, hadříku nebo jiného nástroje.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

drbat

Drbat se označuje jako důtknutí nebo škrábání rukou, nehty nebo jiným předmětem na kůži.

špinit se

Špinit se znamená dělat něco, co je za hranou etiky, zvyklostí, nebo zákonů.

hrát

Hrát: činnost, při které se vykonávají různé činnosti pro zábavu, vzdělání nebo obojí.

hrát bez not

Hrát bez not znamená hrát bez použití notového zápisu. Jedná se o improvizovanou hudbu, kterou si muzikanti vytváří přímo ve hře.

začínat běžet

Začínat běžet znamená zahájit běh, ať už jde o trénink, závod nebo jinou aktivitu.