Facebook

Mazat - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu mazat.

Význam: Mazat znamená odstranit, smazat, vymazat, odstranit nebo zbavit něčeho.

potírat

Potírat znamená tlumit, odstraňovat, překonávat nebo přerušovat. Označuje se to také jako omezování nebo zastavení něčeho.

natírat

Natírat znamená pokrývat povrch něčím, obvykle barvou nebo laky.

roztírat

Roztírat znamená rozprostřít, nebo roztřídit do menších částí.

nanášet (mast)

Nanášením masti se myslí její aplikace na kůži. Je to proces, kdy se mast nebo krém nanáší na pokožku aby se hydratovala, léčila nebo se zmírnily příznaky.

špinit (okna)

Čištění, odstraňování nečistot a skvrn z oken.

znečišťovat (blátem)

Znečišťovat znamená narušovat čistotu prostředí nebo ovzduší tím, že do něj přidáváme nežádoucí látky, jako je například bláto.

stírat (tabuli)

Stírání tabule je proces čištění tabule pomocí stíracího hadru nebo štětce. Smazává se tím předchozí text nebo obraz z tabule.

utírat

Utírat znamená odstranit nečistoty nebo vlhkost z povrchu předmětu pomocí hadříku nebo jiného materiálu.

kreslit

Kreslit znamená vytvářet obrázky pomocí různých nástrojů, jako jsou tužky, pastelky, barvy a počítačový grafický software.

malovat

Malovat = obtahovat barevnými nebo jinými látkami obrázky, písma nebo jiné tvary na plochu.

hrát karty

Hrát karty znamená sestavit karty do herních kombinací a porovnat je s ostatními hráči ve více či méně složitých herních variacích.

mastit

Mastitida je zánět mléčných žláz, který se nejčastěji vyskytuje u kojících žen, ale může postihnout i muže a děti.

bít

Fyzicky napadat, tlouct se nebo používat sílu na účel způsobení bolesti, zranění nebo poškození.

tlouci

Tlouci znamená buď třít nebo rozdrtit něco na malé kousky nebo dokonce do prášku.

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

utíkat

Utíkat je rychlý pohyb od něčeho nebo ke něčemu za účelem uniknutí nebo útěku.

běžet

Běžet je pohyb dopředu s rychlostí rychlejší než chůze, obvykle prováděný po dlouhé vzdálenosti.

jet

Jet je sloveso označující pohyb nebo dopravu z bodu A do bodu B rychle nebo pomalu.

upalovat

Upalovat znamená trestat provinilce ohněm, nebo jej přinutit k odpouštění svých hříchů.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

třít

Třít znamená hnát něco o něco jemně a přitom tlačit, aby se tím vytvořila drsná textura nebo práškovitý povrch.

drbat (psa)

Drbat (psa) znamená jemně a opatrně ho hladit a masírovat po srsti.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

seškrabávat

Seškrabávat znamená odstraňovat nežádoucí materiál z povrchu pomocí škrábání, brusných nástrojů či chemických látek.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

čmárat

Čmárat = kreslit či psát neřádky, čáry nebo jiné obrazce způsobem, který není příliš čitelný.

drápat

Drápat se znamená přesouvat se po něčem s pomocí drápů, nebo také obtížně překonávat překážky pomocí rukou.

mazat

Mazat znamená odstraňovat nebo čistit pomocí máčení nebo čištění. Může se také použít jako sloveso pro smazání nebo zničení.

Podobná synonyma

špinit <co>

Znečišťovat, zapáchat, zamořovat, poškozovat, zašpinit.

běžet (namáhavě)

Běžet znamená provádět pohyby, při kterých se nohy střídavě odráží od země, může to být rychlé, pomalé nebo namáhavé.

rychle

Rychle znamená rychlost, rychlost pohybu nebo činnosti; rychlý, velmi rychlý, velmi rychlý pohyb nebo činnost.

špinit

Znečistit, zašpinit, ušpinit; obecně zhoršit čistotu, nepořádek, či kvalitu něčeho.

drbat

Drbat znamená hladit nebo mačkat povrch kůže rukama, často s přidáním lehkého tlaku.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

hrát bez not

Hrát bez not znamená hrát zcela intuitivně, bez použití notového zápisu, často v improvizaci.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

vyklonit se (z okna)

Vyklonit se znamená vysunout část těla z okna.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

nanášet (úsečku)

Nanášet: rozprostřít něco tenkou vrstvou na povrch; používá se např. pro nanesení barvy, lepidla nebo krému.

malovat se

Malovat se znamená namalovat si make-up, tvářenku nebo oční stíny, aby se vylepšila image nebo zdůraznila krása.

hrát na schovávanou

Hrát na schovávanou je hra, ve které jeden hráč hledá druhého, aby ho chytil.

odvrátit se (od okna)

Odvrátit se od okna znamená od něj odejít nebo se na něj neohlížet.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

hrát si

Hrát si je činnost, která zahrnuje vytváření her, hraní rolí a provádění činností pro zábavu a zážitek.

vzpamatovat se (rychle)

"Vzpamatovat se" znamená přijmout situaci a získat zpět schopnost racionálního myšlení a jednání. Obvykle to znamená rychlou reakci a smíření se s tím, co se stalo.

vytloukat (okna)

Vytloukat okna znamená fyzicky je rozbít pomocí násilného úderu, aby bylo možné se dovnitř dostat.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

dřít se

Dřít se znamená usilovně pracovat, snažit se dosáhnout něčeho úsilím a vytrvalostí.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

mást se

Zmatené chování či myšlení, které je způsobeno nejistotou nebo nejasností.