Facebook

Málokde - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu málokde.

Význam: Málokde znamená "velmi vzácně", "ve většině případů ne".

pořídku

Pořádek je stav, ve kterém jsou věci a pojmy uspořádány správně a systematicky.

zřídkakde

Zřídkakde znamená vzácně, velmi zřídka, jedinečně a vyjímečně.

všude

Všude znamená v každém místě, situaci nebo oblasti; všeobecně, rozšířeně, všudypřítomně.

málo

Málo znamená méně než obvykle nebo než je požadováno.

zřídka

Zřídka se vztahuje k něčemu, co se děje jen občas nebo jen zřídka. Znamená to, že něco nastane méně často než obvykle.

zřídkakdy

Zřídkakdy znamená jednou za čas nebo jen občas, zřídka nebo velmi zřídka.

málokdy

Málokdy znamená velmi vzácně nebo velmi zřídka.

Podobná synonyma

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

rozšířený (všude)

Rozšířený znamená přítomný na širokou škálu míst, což zahrnuje rozsah od lokální až po globální.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.