Facebook

Lotrovina - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu lotrovina.

Význam: Lotrovina je hra s kostkami, která se hrála již ve starověkém Řecku. Cílem hry je získat co nejvíce bodů tím, že se kombinují kostky s čísly a vytváří se různé kombinace. Hra se může hrát jak s jedním

lumpárna

Lumpárna je pejorativní označení pro nepořádek, chaos nebo nezákonné jednání.

ničemnost

Ničemnost je zločinné, obyčejně amorální jednání člověka nebo skupiny lidí.

bídáctví

Bídáctví je stav nedostatku majetku a chudoby. Označuje situaci, kdy člověk nemá dostatek prostředků k pokrytí potřeb jako je jídlo, ubytování a zdravotní péče.

darebáctví

Darebáctví je zločin, který zahrnuje krádež, vloupání a jiné protiprávní činy.

padoušství

Padoušství je spiknutí proti vládě nebo zákonu, které ohrožuje veřejný pořádek.

uličnictví

Uličnictví je chování, které porušuje zákony, jako například vandalizmus, rušení nočního klidu, šikanování apod.

Žádná další podobná synonyma k lotrovina jsme nenašli.