Facebook

Lopota - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu lopota.

Význam: Lopota je pojem označující něčí drzost, bezohlednost, chamtivost nebo vzdor.

dřina

Dřina je pracovní úsilí, fyzická a duševní námaha, která je nutná k dosažení cíle.

robota

Robota je stroj, který lze použít k automatizaci úkolů a procesů. Mohou být programovatelné a obvykle pracují bez lidské asistence.

pachtění

Pachtění je proces pronájmu pozemku nebo majetku za účelem obchodní činnosti nebo zemědělské produkce.

námaha

Námaha je úsilí vynaložené na dosažení cíle, běžně se používá pro usilování o fyzickou nebo duševní činnost.

svízel

Svízel je stav, kdy se člověk cítí být obklopen obtížemi, které ho brání ve volném pohybu.

strast

Strast je silné emoční přitažlivost, která vytváří silnou touhu, často přesahující normální meze.

rasovství

Rasovství je jev, který se týká vztahu mezi rasou, etnickou identitou a společenským postavením.

Podobná synonyma

pachtění se

Pachtění se je vyjednávání o nájemní smlouvě nebo nájemném s vlastníkem nemovitosti.

svízel soužení

Svízel je obtížná situace, která se projevuje buď fyzickým, psychickým nebo materiálním utrpením.