Facebook

Lhostejný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu lhostejný.

Význam: Lhostejný je stav mysli, kdy člověk nemá zájem, zájem nebo emoce. Je to neutrální postoj.

netečný

Netečný: bez citu a soucítění, nezúčastněný, lhostejný.

otupělý

Otupělý je stav, kdy je člověk nevnímavý, lhostejný a ztrácí schopnost cítit emoce.

strnulý

Strnulý znamená bez pohybu, ztuhlý, nehybný. Může také označovat člověka, který je v situaci nejistý nebo je v rozpacích.

nevšímavý

Nevšímavý je přídavné jméno, které může být použito k popisu osoby nebo situace, která je nepozorná, nevnímavá nebo ignoruje okolní události.

vlažný

Vlažný je neutrální, není ani příliš entuziastický ani zcela protichůdný. Je to střízlivý, nenápadný postoj.

apatický

Apatický se definuje jako bez energie, bez nadšení a bez zájmu.

indiferentní

Indiferentní znamená bezcitné, lhostejné nebo neutrální.

nezajímavý

Nezajímavý je bez zájmu, bez vášně, bez zájmu, bez emocí a bez zajímavosti.

bezvýznamný

Bezvýznamný: Nesouvislý, nedůležitý, neužitečný, nevýznamný.

otrlý

Otrlý znamená schopný vyrovnat se s náročnými situacemi, odolný vůči stresu a odmítnutí, vytrvalý a odhodlaný.

Podobná synonyma

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

netečný (plyn)

Netečný plyn je plyn, který nereaguje s jinými chemickými látkami.

strnulý (kloub)

Strnulý kloub je stav, u kterého dochází k omezení pohyblivosti a svalového napětí.