Facebook

Lézt (po laně) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu lézt (po laně).

Význam: Lezt po laně znamená přesouvat se po laně jako při horolezectví, přičemž se musí udržovat rovnováha a síla.

zlézat

Zlézat je vyšplhat se po něčem pevném, jako je strom, kopec, skála nebo jiná vyvýšenina.

stoupat

Stoupat znamená postupně zvyšovat hodnotu, počet nebo velikost.

pnout se (břečtan)

Pnout se (břečtan) znamená růst směrem k povrchu a objevovat se na místech, kde jste nečekali.

popínat se

Popínat se znamená pomalu a postupně se zvyšovat či rozvíjet.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

dělat kariéru

Dělat kariéru znamená postupem času dosahovat stále vyšších pozic a získávat zkušenosti.

Podobná synonyma

dělat (hlouposti)

Provádět nevhodné či bezcílné aktivity, které nejsou prospěšné, nebo které jsou v rozporu s normami a etikou.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

dělat legraci

Dělat legraci znamená vytvářet situace, které jsou záměrně vtipné nebo humorné, aby se rozesmáli ostatní.

opatřovat <co komu>

Opatřovat znamená poskytovat co komu potřebuje nebo vyžaduje; dávat něco, co je nezbytné nebo prospěšné.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.

posmívat se <komu>

Posmívat se znamená se znevažujícím způsobem smát nebo se vysmívat.

dát <komu> odměnu

Udělit někomu odměnu jako uznání či poděkování za jeho úspěchy nebo dobrou práci.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

podlézat

Podlézat znamená dělat všechno, co je požadováno, aby se něčemu vyhnulo nebo dosáhlo něčeho, co chcete.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

dělat ledabyle

Dělat ledabyle znamená činit něco bez pečlivosti, nezájmem a neúčelně.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

dělat se

Dělat se je vyjadřováním nedostatečnosti, kdy se člověk snaží vypadat lepší, než ve skutečnosti je.

dělat <co>

Provádět činnosti za účelem dosáhnutí cíle nebo výsledku.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

spílat <komu>

Spílat znamená ponižovat, urážet nebo kritizovat někoho.