Facebook

Korelativní - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu korelativní.

Význam: Korelativní je termín označující dvě nebo více souvisejících skutečností, jejichž vztah je založen na příčinném a důsledném vztahu.

souvztažný

Souvztažný je pojem, který označuje propojení mezi dvěma nebo více prvky, aby byla vytvořena logická souvislost.

korelační

Korelační analýza je statistický postup určený k určení vztahu mezi dvěma veličinami.

Podobná synonyma

pojem (souvztažný)

Pojem je slovo či fráze používaná pro označení konkrétního pojmu, konceptu či myšlenky.