Facebook

Kopanec - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu kopanec.

Význam: Kopanec je dopad nohy nebo boty na nějaký předmět nebo osobu. Může být zamýšlený nebo náhodný.

výkop

Výkop je hluboký otvor ve zemi, který se obvykle používá pro výstavbu základů, kanalizace nebo jiné úkoly.

kopnutí

Kopnutí je fyzický pohyb, při kterém se člověk odpálí nohou a následně jí dopadne na nějaký předmět.

chyba

Chyba je nesprávnost, omyl nebo nedostatek.

omyl

Nesprávné pochopení, nebo chybný závěr; chyba nebo omyl může být způsoben chybou ve výpočtu, vědomým či nevědomým pochopením nebo konstrukcí.

neobratnost

Neobratnost je neschopnost se pohybovat nebo provádět jednoduché úkoly hbitě a zručně.

Podobná synonyma

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.