Facebook

Klenba - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu klenba.

Význam: Klenba je stavba sloužící k zajištění stropu proti zatížení pořádajícího se na ni, obvykle v podobě oblouku nebo kupole.

klenutí

Klenutí je architektonický prvek vytváření klenbou, sloužící k zajištění statiky a estetiky staveb.

oblouk

Oblouk je konstrukce ve tvaru paraboly, která je užívána pro stavbu mostů, bran, podpěr a dalších konstrukcí.

zakřivení

Zakřivení je proces, při kterém se objekt ohýbá nebo křiví, aby se změnil jeho tvar.

prohnutí

Prohnutí je změna tvaru objektu nebo materiálu, která se způsobila silou, tlakem nebo teplým zpracováním.

vydutí

Vydutí je stav, kdy se něco zvedne nebo vysune. Může se jednat o povrch nebo objekt, který se zvedne, aby vyčníval nad ostatní.

Podobná synonyma

reflexívní (oblouk)

Reflexívní (oblouk) je geometrický prvek, ve kterém se dráha nebo osa středu otočí o stejný úhel na obou stranách.