Facebook

Honit si ho - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu honit si ho.

Význam: Honit si ho znamená usilovat o něco, co je velmi obtížné dosáhnout.

samoukájet se

Vyřešit problém, situaci či neshodu bez zásahu druhé strany; dělat to sami, bez asistence.

onanovat

Onanovat je přirozený lidský akt, kdy člověk stimuluje své sexuální orgány pro uspokojení.

dělat si to sama

Dělat si to sám/sama: samostatně se starat o různé věci, činnosti a projekty bez pomoci ostatních.

Podobná synonyma

dělat neplechu

Dělat neplechu znamená provádět protiprávní nebo neslušné činy.

dělat vedoucího

Být vedoucím znamená být odpovědným za plnění úkolů, vedení a motivaci týmu a přijímání rozhodnutí.

dělat jako mistr

Dělat jako mistr znamená plnit práci s profesionální přesností a kvalitou.

dělat

Dělat: provádět činnost, práci; vytvářet, vyprodukovat, realizovat.

dělat legraci

Dělat legraci znamená vytvářet situace, které jsou záměrně vtipné nebo humorné, aby se rozesmáli ostatní.

dělat se

Dělat se je vyjadřováním nedostatečnosti, kdy se člověk snaží vypadat lepší, než ve skutečnosti je.

dělat vsuvky

Dělat vsuvky znamená vkládat do textu krátké poznámky, odkazující k dalším informacím, jež by mohly být užitečné pro čtenáře.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

dělat průvodce

Vedení skupiny lidí na cestě, s cílem zajistit jejich bezpečnost a pohodu během cesty.

začít dělat <co>

Začít dělat: začít provádět činnost; začít s činností; zahájit činnost.

dělat si makeup

Dělat si makeup znamená aplikovat make-up a další produkty na pleť, aby se zlepšila její vzhled.

dělat <co>

Provádět činnosti za účelem dosáhnutí cíle nebo výsledku.

dělat nákupy

Kupovat potřebné věci v obchodech nebo online.

dělat kariéru

Dělat kariéru znamená postupem času dosahovat stále vyšších pozic a získávat zkušenosti.

dělat ledabyle

Dělat ledabyle znamená činit něco bez pečlivosti, nezájmem a neúčelně.

dělat zářezy

Dělat zářezy je vytváření otvorů v materiálu pro upevnění nebo vložení dalších částí.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

dělat poklony

Vyjadřovat úctu někomu předstíraným oslavováním; ohýbáním se do poklon, klaněním se nebo klečením.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo započít nějakou činnost.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

dělat cesťáka

Dělat cesťáka znamená pracovat na udržování cest, zejména v létě, kdy se cesty často poškozují a potřebují opravu.

dělat obchody

Nakupovat a prodávat produkty, služby nebo investice s cílem získat zisk.

dělat (v kuchyni)

Příprava potravin, vaření, pečení, smažení, míchání, seskupování, plnění, servírování a úklid.

dělat se <s čím>

Dělat se znamená dělat, jako by se něco dělo, i když ve skutečnosti není.

přestat <co> (dělat)

Ukončit činnost, prestavit (co).