Facebook

Gardedáma - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu gardedáma.

Význam: Gardedáma je žena, která hlídá předměty v bance, obchodě nebo jiném zařízení. Obvykle se jedná o ozbrojeného strážce.

ohrožení královny (v šachu)

Ohrožení královny je situace ve šachu, kdy je královnina pozice vážně ohrožena protihráčovou figurou.

střeh

Střeh je pozornost, vnímavost a bdělost, kterou člověk věnuje všemu, co se děje kolem. Používá se k tomu, aby člověk mohl lépe čelit situacím a procesům.

garde

Garde znamená ostražitost, ochranu nebo stráž; obecně se používá pro označení osob, které jsou odpovědné za ochranu nebo stráží něčí majetek.

společnice

Společnice je osoba, která provází jinou osobu v společnosti a poskytuje společenskou podporu.

doprovod (dívky)

Doprovod znamená doprovázení někoho, obvykle ženy, při společenských událostech.

Podobná synonyma

doprovod

Doprovod je společník nebo skupina lidí, kteří doprovázejí někoho na cestách či jinou událost.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina osob, která ochrání určitou osobu nebo skupinu lidí před nebezpečím.

střelec (v šachu)

Střelec je v šachu figurka schopná pohybovat se po diagonále až po konec šachovnice, neomezeně počtem políček.

obletovat (dívky)

Obletovat dívky znamená být pozorný, koketní a flirtovat s nimi.

dáma (v šachu)

Dáma je nejsilnější figura v šachu; může se pohybovat libovolně po diagonále, řadě nebo sloupci.

ohrožení krále

Ohrožení krále znamená potenciální nebezpečí, kterému je král vystaven, např. útok, vyhrožování nebo sabotáž.

tah (v šachu)

Tah je pohyb figurky po šachovnici, kterým hráč získává výhodu a usiluje o zisk matu.

držet v šachu

Držet v šachu znamená udržovat někoho nebo něco pod kontrolou, aby to nemohlo být použito proti vám.

kůň (v šachu)

Kůň je figurka v šachu, která se pohybuje ve tvaru L, jako kříženec mezi věží a střelcem.

profesionální společnice

Profesionální společnice je osoba, která je zaměstnána v oboru sexuálního průmyslu. Je placena za to, aby poskytovala společnost a intimní služby klientům.

ohrožení

Ohrožení je stav, kdy něco či někdo je ohroženo nebo představuje riziko.