Facebook

Forma organizace - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu forma organizace.

Význam: Forma organizace je struktura, systém nebo proces, kterým je řízena organizace.

soustava

Soustava je soubor nástrojů nebo elementů, které fungují společně, aby dosáhly společného cíle.

struktura

Struktura je uspořádání částí nebo členů ve vztahu k celku. Je to organizační schéma nebo systém, který řídí fungování věcí.

řád

Řád je pořádek či systém pravidel, zásad nebo principů, které definují, jak něco funguje.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

uspořádání prvků

Uspořádání prvků je třídění prvků do skupin a jejich seřazení do určitého pořadí.

Podobná synonyma

uspořádání

Uspořádání je proces řízení a organizace věcí nebo lidí do určitého pořádku.

celek

Celek je souhrn všech částí nebo členů, které tvoří jeden celek.

soustava přístrojů

Soustava přístrojů je soubor nástrojů, které jsou propojeny a spolupracují, aby dostaly požadované výsledky.

soustava (výchovná)

Soustava výchovná je soubor konkrétních postupů a strategií, které jsou používány k řízení a vedení dětí a mladých lidí.

estetické uspořádání

Estetické uspořádání je úprava prostoru nebo objektů, aby vytvořila přitažlivou, harmonickou a příjemnou atmosféru.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém plánování a organizace prostředků pro maximální efektivitu.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

soustava orgánů

Soustava orgánů je skupina orgánů, která spolupracuje, aby splnila komplexní úkoly.

hierarchický

Hierarchický znamená vymezení řádu, stupňování nebo uspořádání založené na postavení, vážnosti nebo autoritě.