Facebook

Excentrický - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu excentrický.

Význam: Excentrický označuje něco neobvyklého, nezvyklého, neortodoxního či podivného.

nesoustředný

Nesoustředný znamená nemající schopnost soustředění pozornosti, nepozorný.

výstředný

Výstřední je označení pro něco neobvyklého, extravagantního až podivného.

centrický

Centrický se vztahuje k středu nebo k pojmu „centrum“. Označuje to, co je umístěno ve středu nebo má význam pro střed.

nápadný

Nápadný se obvykle používá pro popis něčeho, co je výrazné, okouzlující nebo zřejmé.

výstřední

Výstřední se vztahuje k něčemu neobvyklému, odlišnému nebo nezvyklému.

nezvyklý

Nezvyklý znamená neočekávaný, neobvyklý, nesčastný nebo nepříjemný. Je to synonymum pro neobvyklý, neobvyklý nebo neobvyklý.

Podobná synonyma

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

nezvyklý podivný

Nezvyklý podivný znamená něco, co je mimořádné, neobvyklé a nezvyklé.

být výstřední

Být výstřední znamená zdůraznit svou osobnost a odlišit se od ostatních pomocí neobvyklého chování nebo vzhledu.

být nápadný

Být nápadný znamená vymezit se z ostatních, být viditelný a upoutat pozornost.