Facebook

Ekonom - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu ekonom.

Význam: Ekonomie je věda o hospodářských činnostech, která se zabývá výrobou a spotřebou zdrojů, aby se dosáhlo co nejefektivnějšího využití.

národohospodář

Národohospodářství je věda, která studuje výrobu, distribuci a spotřebu zdrojů ve společnosti, aby dosáhla vyššího ekonomického růstu.

Žádná další podobná synonyma k ekonom jsme nenašli.