Facebook

Drzý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu drzý.

Význam: Drzý je někdo, kdo má odvahu vystupovat s arogancí, drzostí nebo nečestností.

troufalý

Troufalý znamená odvážný, smělý, odhodlaný činit věci, které by jiní neodvážili.

opovážlivý

Opovážlivý je člověk, který se odváží dělat věci, které jsou neobvyklé nebo riskantní.

dotěrný

Dotěrný je přídavné jméno, které označuje osobu nebo věc, která se často opakuje a otravuje.

smělý

Smělý je přívlastek popisující odvážného člověka, který se nebojí udělat něco neobvyklého či riskantního.

neodbytný

Neodbytný znamená, že někdo či něco je naléhavé a trvalé, obtížné se od něho nebo od toho odvrátit.

impertinentní

Neslušný, drzý, neuctivý, nezdvořilý; impertinentní znamená také vyhrocený, arogantní či bezohledný.

prostořeký

Prostořeký je označení pro vyjadřování se velmi jednoduše, bez zbytečných slov a zkratek.

dovolený

Dovolený je čas, během kterého může člověk odpočívat a užívat si volného času.

hubatý

Hubatý je adjektivum, které se používá pro popis postavy s kompaktním, plochým a krátkým tělem.

Podobná synonyma

být dotěrný

Být dotěrný znamená otravovat druhé otázkami nebo je neustále obtěžovat.